Cégünkről

 

Az FBH-NP Nonprofit Kft. több mint 13 éves múltra tekint vissza a hulladékgazdálkodási és a településüzemeltetési szolgáltatások területén. Társaságunk jogelődje , a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 2002-ben – többségi önkormányzati tulajdonnal – alakult Vaskút székhellyel, majd 2013-ban szétvált a közszolgáltató FBH-NP Nonprofit Kft-vé és a vaskúti hulladékkezelő telep üzemeltető Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft-vé.

Vállalati politika

Az FBH-NP Nonprofit KFT alapvető célja, hogy hulladékgazdálkodási, köztisztasági tevékenységét és gazdasági fejlődését magas minőségi szinten, a vevői igényekhez alkalmazkodva, környezettudatos, biztonságos és szociális szempontok együttes figyelembevételével irányítsa és vezesse. Tevékenységünk színvonalát minden esetben a vevők és más érdekelt felek igényei, előírásai, a felhasználási célok, a törvényi szabályozások, a vonatkozó jogi, műszaki, hulladékgazdálkodási, biztonsági és környezetvédelmi előírások együttesen határozzák meg.

Tevékenységek

A fő tevékenység körében a háztól történő gyűjtés keretében történik

 • hetente a vegyes települési hulladék gyűjtése
 • évente 2 alkalommal a háztartásban keletkezett lomhulladék elszállítása
 • kéthetente a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

Hulladékgyűjtés, szállításhoz kapcsolódó szolgáltatások:

 • Kommunális hulladék gyűjtése, szállítása
 • Zöldhulladék gyűjtése
 • Építési bontási hulladék gyűjtése, szállítása
 • Állati eredetű hulladékok gyűjtése, szállítása
 • Lomtalanítás évente 2 alkalommal
 • Szelektív hulladékgyűjtés szelektív szigetekről, hulladékudvarokról
 • Szelektív házhoz menő hulladékgyűjtés
 • Elektronikai hulladék gyűjtés
 • Komplex hulladékszállítási szolgáltatás

 

Vezető tisztségviselő neve: Schauer Tamás
Tisztsége: ügyvezető
Felügyelő bizottsági tagok: Bende Péter, Hornyák József, Illés Attila Ádám, Lantos Sándor Ervin, Ferencz Károly