Házhoz menő lomtalanítás

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Az FBH-NP Nonprofit KFT továbbra is évente 2 alkalommal – az ingatlantulajdonossal egyedileg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően - a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását biztosítja. Ezáltal minden településen élő lakos maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.

lomtalanítási igényét az alábbi telefonszámon tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa felé. A lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!

A házhoz menő lomtalanítás +36/79/524-821 telefonszámon igényelhető.

A lomtalanítási igény leadáshoz válassza a 4-es menüpontot (Lomtalanítás), azt követően tárcsázza a felhasználási hely irányítószámát.

Eperjes és Fábiánsebestyén Község területén meghatározott napon történik a lom hulladék elszállítása az alábbiak szerint.

Eperjes

2021. október 04. (hétfő)

2021. október 05. (kedd)

Fábiánsebestyén

2021. október 04. (hétfő)

2021. október 05. (kedd)

 

A lomtalanítás folyamata:

  1. Az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársával.
  2. Az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
  3. Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. szállító járműve az egyeztetett napon elszállítja azt. 

 

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

  • gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
  • elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
  • veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
  • heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

 

 

Tisztelettel:
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.