Közszolgáltatás jogi háttere

 

Ezen belül:

 • Központi jogszabályok

 • Települések helyi rendeletei

 • Közszolgáltatási szerződések

Főbb központi jogszabályok

 • a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.)
 • a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény
 • az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokról szóló 68/2016. (III.31.) Korm. rendelet
 • az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III.31.) Korm. rendelet
 • a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet
 • az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
 • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység végzésének a feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet

 • A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

 • A hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
 • a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet

 • az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

 • a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet

 • a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet

 • a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001 (XII.21.) Korm. rendelet

 • a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII.29.) KVVM rendelet

 • hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KVVM rendelet

 • a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet