Panaszok benyújtása, intézése

A társaság eljárásával, a közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos bejelentését, észrevételeit, panaszait az alábbi lehetőségek szerint tudja megtenni

– személyesen nyitvatartási időben az ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve az ügyfélkapcsolati pontokon,
– telefonon nyitvatartási időben az “Ügyfélszolgálat helyek elérhetősége” és az “Ügyfélkapcsolati pontok elérhetősége” menüpontokban található telefonos elérhetőségek valamelyikén,
– elektronikus úton az fbhnpkft@fbhnpkft.hu központi e-mail címen

Társaságunk a panaszok kivizsgálása, intézése során fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint jár el, mely alapján tájékoztatjuk az alábbiakról:

Az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzítésre kerül.

Mind a személyesen, mind a telefonon tett panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A személyes ügyintézés esetében az ügyfél eljárási jogosultsága érdekében azonosítania kell magát.

Az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó panaszát szóban közli és a vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.

A panaszt a beérkezését követően tizenöt (15) napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás
indokolni köteles.

A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak indokáról a fogyasztót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.